REGULAMIN ZGŁOSZENIA I UDZIAŁU W KURSIE ORAZ SZKOLENIU

organizowanym przez 

Ośrodek Kształcenia Ustawicznego TWP w Szczecinie 

I. ZGŁOSZENIE NA KURS 

1. Zgłoszenia na kurs można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszenia dostępnego on-line na stronie www.twp.szczecin.pl, telefonicznie pod numerem 91 44 80 021, 91 44 89 105 lub osobiście w biurze Organizatora przy ul. Potulickiej 16 w Szczecinie, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. 

2. Warunkiem udziału w kursie jest dokonanie wpłaty za kurs najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. 

3. W przypadku dokonania zgłoszenia po terminie, o którym mowa w punkcie 2 Organizator ma prawo wyznaczyć osobie zgłoszonej indywidualny termin dokonania wpłaty. 

4. Opłatę za kurs można wnieść na konto Organizatora o numerze: 16 1240 3930 1111 0000 4228 7629 lub w kasie biura Organizatora przy ul. Potulickiej 16 w Szczecinie, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. 

5. Zgłoszenie się na kurs oraz dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA KURSU 

1. Uczestnik kursu ma obowiązek systematycznego oraz punktualnego uczęszczania na zaplanowane zajęcia. 

2. Uczestnik kursu, który systematycznie bierze udział w zajęciach otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu. 

III. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KURSIE 

1. Informację o rezygnacji z kursu należy w formie pisemnej przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem pod numer: 91 44 80 021, najpóźniej na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. 

2. W przypadku rezygnacji na mniej niż 5 dni przed terminem rozpoczęcia kursu Organizator ma prawo obciążyć osobę zgłoszoną kosztami w wysokości 50% wniesionej przez nią opłaty za kurs. 

3. W przypadku rezygnacji z kursu w dniu jego rozpoczęcia bądź nie przybycia na kurs Organizator ma prawo obciążyć osobę zgłoszoną kosztami w wysokości 100% wniesionej przez nią opłaty za kurs. 

IV. ZMIANA TERMINU KURSU 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu kursu najpóźniej na 1 dzień przed jego planowanym terminem rozpoczęcia, o czym zobowiązuje się poinformować osobę zgłoszoną, która dokonała opłaty za kurs, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres/telefon podany w zgłoszeniu. 

2. W sytuacji, o której mowa w punkcie 1 Organizator skontaktuje się z osobą zgłoszoną w celu ustalenia nowego terminu kursu, a opłata za kurs wniesiona przez osobę zgłoszoną zostanie jej niezwłocznie zwrócona. 

V. ODWOŁANIE KURSU 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu w dniu jego rozpoczęcia lub w każdym następnym dniu jego trwania z przyczyn od niego niezależnych tj. nagła choroba lub wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie kursu lub jego kontynuowanie. 

2. W sytuacji, o której mowa w punkcie 1 Organizator skontaktuje się z uczestnikiem kursu w celu ustalenia nowego terminu kursu. 

3. Opłata za kurs wniesiona przez osobę zgłoszoną zostanie jej niezwłocznie zwrócona w wysokości proporcjonalnej do liczby godzin zajęć, które nie zostały zrealizowane. 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez TWP swoich danych osobowych udostępnianych podczas realizacji kursu w celach komunikacyjnych, dydaktycznych, statystycznych oraz sprawozdawczości wobec organów nadzorujących działalność TWP. 

2. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.