W okresie programowania na lata 2014-2020 przed beneficjentami stawiane są nowe wyzwania, które wymagają specjalistycznej wiedzy i innowacyjnych rozwiązań. Nasze koncepcje dostosowujemy do aktualnie występujących na rynku trendów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem warunków panujących na etapie realizacji projektu. 

Realizujmy różnego rodzaju projekty dofinansowane z Unii Europejskiej jak i ze środków publicznych (zadania zlecone UM Szczecin i UM WZ, granty Kuratorium Oświaty.

fundusz europejskie pomorze zachodnie

Fundamentem firmy jest kadra wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników-ekspertów funkcjonujących w warunkach równowagi, zorientowanych na wspólny cel i własne doskonalenie. Współpracujemy z wieloma pracownikami naukowymi, ekspertami z dziedzin ekonomicznych, prawnych, społecznych oraz technicznych. Zrealizowane w ostatnich latach:

  1. „Wspieranie działań na rzecz integracji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (2016), Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski, dotacja 32380,00zł. - od 01.04.2016 do 31.12.2016 tytuł „STOP-wykluczeniom”.
  2. Pomoc postpenitencjarna dla więźniów z zakładu karnego w Nowogardzie (2015), dotacja 40 000,00zł.z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości – tytuł: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin”, od 01.01.2015 do 30.11.2015r.,
  3. „Zajęcia pozalekcyjne szansą na kompleksowy rozwój umiejętności kluczowych ucznia” 01.01-31.07.2009, budżet 360847,38 zł Działanie 9.2 POKL; 
  4. „Kreator nowej jakości w zachodniopomorskiej obsłudze turystycznej” 01.08.2010-31.12.2011, budżet 729817,57zł, Działanie 8.1 POKL., 
  5. „Dajmy szansę niewidomym i słabowidzącym” 01.04.2014-30.06.2015, budżet 513280,59 zł Działanie 7.3 POKL. 
  6. „Media, ich rola i zadania w społeczeństwie obywatelskim” – adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w którym uczestniczyło 131 osób (2010 r.), 
  7. „Poszukiwanie własnej tożsamości w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego”- adresowane do uczniów szkół podstawowych – uczestniczyło 242 osoby (2011r). 
  8. „Moje miejsce na ziemi-skarby regionu”- adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (2012r). 
  9. „Cudze chwalicie- swego nie znacie: - adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym(2013r).
  10. „Eko obywatel”- adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym (2014r).

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z prezentacją dotyczącą naszych usług, zespołu oraz bezpośredniej konsultacji z nami.

 Zapraszamy do współpracy zainteresowane podmioty:
Marta Drewniok, tel: 91 44 80 021 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..