Uzupełniające - opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Termin: Od 20.06.2020 do 31.10.2020
Wysłany przez TWP Szczecin
Wyświetleń: 2602

Szkolenie uzupełniające kwalifikacje dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy dziećmi w wieku do lat 3, które przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym miały przerwę większą niż 6 miesięcy w pracy na stanowisku opiekuna dzieci do lat 3. Osoba ta zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80 h szkolenia w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

ADRESACI: 

Szkolenie adresowane jest do osób, które posiadają wykształcenie co najmniej średnie oraz
co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3  ale nie pracowali z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun.

TEMATYKA:

 1. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka    
 • źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka do lat 3    
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – stymulacja rozwoju motoryki małej i dużej, wspieranie rozwoju procesów poznawczych, rozwijanie emocji i uczuć, wspomaganie rozwoju społecznego dziecka w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym    
 • innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania procesu rozwoju dziecka    
 • budowanie relacji społecznej z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka    
 1. Kompetencje opiekuna dziecka
 • odpowiedzialność prawna opiekuna;
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów

CENA: 

900 zł

CZAS TRWANIA: 

Szczegółowy harmonogram będzie dostępny w póćniejszym terminie

 80 godzin dydaktycznych 

WAŻNE INFORMACJE:

Wymagania dla uczestników:

 • Wykształcenie co najmniej średnie;
 • Osoba pełnoletnia i niekaralna;

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna. (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1035).

Kurs jest organizowany na podstawie zgody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2017 roku i zatwierdzonych programów nauczania przez MRPiPS nr 12/2017.

ZAPISY:

Dział Szkoleń
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91 44 80 021, 91 44 89 105

Zarejestruj się