Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Termin: Od 20.06.2020 do 31.10.2020
Wysłany przez TWP Szczecin
Wyświetleń: 13318

Kurs kwalifikacyjny kierowany do osób chcących podjąć pracę w żłobku czy klubie dziecięcym oraz dla osób chcących założyć własny żłobek lub klub malucha. Kurs podstawowy trwa 280 godzin (200 godzin zajęć warsztatowych oraz 80 godzin praktyk w placówkach opieki dla dzieci do lat 3).

Adresaci: 

Szkolenie adresowane jest do osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie, nie mających doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do lat 3.

Tematyka:

 1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki    
 • adaptacja jako rezultat rozwoju    
 • przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia   
 • uwarunkowania procesu rozwoju jednostki
 • osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki    
 1. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
 • aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia    
 • źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka do lat
 • neurologiczne podstawy rozwoju dziecka    
 • mechanizmy rozwoju dziecka    
 1. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka   
 • planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)    
 • kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka    
 • opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się;
 • zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka- zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne    
 • wprowadzenie dziecka w kulturę    
 • budowanie relacji społecznej z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka    
 1. Kompetencje opiekuna dziecka
 • odpowiedzialność prawna opiekuna;
 • podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy);
 • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów    
 • emisja głosu;
 1. 5. Praktyki zawodowe

Cena:

1800 zł - opłatę rozkładamy na nieoprocentowane raty w wyznaczonych terminach przez Organizatora

Czas trwania: 

Szczegółowy harmonogram będzie dostępny w późniejszym terminie.

200 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych oraz 80 godzin praktyki zawodowej. System weekendowy: piątek, sobota, niedziela 

Zajęcia odbywają się w następujących godzinach:

piątek: 16.30-20.30

sobota,niedziela: 09.00-18.00

Ważne informacje:

Wymagania dla uczestników:

 • Wykształcenie co najmniej średnie;
 • Osoba pełnoletnia i niekaralna;

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna. (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1035).

Kurs jest organizowany na podstawie zgody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2017 roku i zatwierdzonych programów nauczania przez MRPiPS nr 12/2017.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652)

Zapisy:

Dział Szkoleń
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91 44 80 021, 91 44 89 105

Zarejestruj się