Stres menedżerski i kontrola emocji

Termin: 26.02.2019
Wysłany przez TWP Szczecin
Kategorie: Rozwój osobisty
Wyświetleń: 1425

Stres towarzyszy większości pracowników, niezależnie od branży. Jednak grupą szczególnie narażoną na działanie stresogennych czynników, to managerowie dużych firm i korporacji. Odpowiedzialność za działania podwładnych, ważne decyzje finansowe, presja czasu to najczęstsze przyczyny stresu menagera. Ważną kwestią jest również to, że ze względu na eksponowane stanowisko menagerowie muszą stale kontrolować swoje zachowanie i tłumić emocje.

Uczestnicy szkolenia poznają mechanizm powstawania stresu, zapoznają się ze skutecznymi technikami jego kontroli, poznają sposoby przekształcania negatywnych emocji. Każdy z uczestników będzie miał okazję do autodiagnozy w obszarze radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami.

Adresaci: 

dyrektorzy, menagerowie, kierownicy, osoby zainteresowane tematyką szkolenia

Tematyka:

1. Typowe źródła stresu i kontrola emocji:

  • przyczyny i objawy stresu
  • stres „pozytywny napęd” vs  stres toksyczny
  • bodźce stresogenne
  • wewnętrzne źródła związane z typem osobowości
  • co to jest osobowość typu A – wpływ na zdrowie
  • niska samoocena i jej wpływ na kształtowanie obrazu naszej rzeczywistości
  • sposoby radzenia sobie z krytyką
  • autodiagnoza – m.in. kwestionariusz „Jak radzisz sobie w sytuacjach stresowych”

2. Kontrola emocji - trudne doświadczenia i zmiana ich stanu

3.  Powszechne pułapki myślenia i konstruktywne metody radzenia sobie z nimi.        

4. Techniki radzenia sobie ze stresem – praktyczny warsztat

Czas trwania:

5 godzin dydaktycznych w godzinach 16:30-19:30

Cena:

200 zł

WAŻNE INFORMACJE:

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632)