Przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy - warsztat praktyczny

Wysłany przez TWP Szczecin
Kategorie: Rozwój osobisty
Wyświetleń: 1058

Opis: 

Szkolenie ma za zadanie wyposażenie kursantów w metody i narzędzia skutecznego odróżniania sytuacji mobbingowych od tych, które noszą wyłącznie znamiona konfliktu, a nie są mobbingiem.

Dlatego szkolenie przygotowuje uczestników do rozpoznawania sytuacji o charakterze mobbingowym i ich odróżniania od innych zjawisk patologicznych, charakterystycznych dla środowiska pracy.

Uczestnicy szkolenia poznają przyczyny powstawania zjawiska mobbingu w miejscu pracy, podczas warsztatów poznają swój indywidualny styl myślenia, który pokaże dlaczego każdy z nas inaczej odbiera informacje, reaguje na konflikt czy radzi sobie w trudnych sytuacjach.

Adresaci: 

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR, psychologów oraz pozostałych zainteresowanych osób, które dotychczas nie szkoliły się z tej tematyki lub chcą zaktualizować i usystematyzować swoją wiedzę.

Tematyka:

1. Wprowadzenie do tematyki mobbingu

  • Definicja mobbingu - czym jest mobbing?
  • Zakaz dyskryminacji i nierównego traktowania.
  • Obowiązki pracodawców w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji wynikające z przepisów prawa.
  • Postępowania sądowe  w sprawach dotyczących mobbingu – przykłady.

2. Mobbing w miejscu pracy – działania praktyczne zapobiegające zjawisku - warsztat

  • Komunikacja w zespole.
  • Konflikt jako źródło mobbingu.
  • FRIS – praktyczne narzędzie rozwojowe:
  • Zasady dotyczące kultury pracy.

Czas trwania:

5 godzin dydaktycznych w godzinach 16:30-19:30

Cena:

200 złotych