Efektywne zarządzanie czasem i zadaniami

Wysłany przez TWP Szczecin
Kategorie: Rozwój osobisty
Wyświetleń: 1116

Opis:

Zarządzanie czasem polega na wyznaczaniu celów i priorytetów w działaniu. Jest to analiza i porównanie upływającego czasu w stosunku do tego co chcemy osiągnąć. Pozwala na bardziej praktyczne podejście do nadchodzących minut, godzin i lat.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności dotyczące efektywnego zarządzania czasem oraz skutecznego planowania zadań. Uczestnicy nabędą umiejętności wyznaczania celów, zastanowienia się nad własnymi wartościami i asertywnością jako jednym z kluczowych aspektów omawianego tematu.

Adresaci:

Dla osób chcących usprawnić swoje działanie w czasie, w sposób efektywny zarządzać czasem i zadaniami oraz wyeliminować złodziei czasu.

Tematyka:

  1. Czas jako kapitał do zarządzania.
  2. Skuteczne wyznaczanie celów życiowych i zawodowych jako fundament zarządzania sobą w czasie.
  3. Planowanie zadań i kształtowanie umiejętności ustalania priorytetów.
  4. Pożeracze czasu.
  5. Asertywność a zarządzanie sobą w czasie.

Cena:

180 zł

Czas trwania:

5h dydaktycznych w godz. 16:30-20:15

Prowadzący: 

Certyfikowany trener Points of You®, Style Myślenia FRIS®, Reiss Profile®.