Mindmapping w praktyce – wykorzystanie map myśli w pracy i nie tylko

Termin: 26.03.2019
Wysłany przez TWP Szczecin
Wyświetleń: 2189

Opis:

Mindmapping to technika, która pomaga milionom ludzi na całym świecie zwiększać efektywność pracy i nauki, co pozwala im działać szybciej i skuteczniej. Celem mindmappingu jest uczynienie procesu nauki i zapamiętywania prostszym, szybszym i przyjemniejszym. Sprzyja myśleniu twórczemu, wielokierunkowemu, a nie nudnemu i odtwórczemu. Jeśli chcesz poznać zasady sporządzania map myśli, poznać ich zalety i możliwości ich wykorzystania w pracy i życiu codziennym, a przy okazji pobudzić do współpracy obie półkule mózgowe, w takim razie to szkolenie jest dla Ciebie!

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących zwiększyć umiejętności twórczego myślenia oraz nauczyć się wykorzystania Mindmappingu w różnych obszarach życia zawodowego jak i prywatnego.

Tematyka:

I. Tworzenie notatek - teoria

1. Wady i zalety tradycyjnego notowania

2. Zasady i cel tworzenia notatek nielinearnych 

II. Tworzenie map myśli w procesie kreatywnego myślenia na przykładzie:

1. Hasła

2. Książki

3. Materiału do nauki

4. "burzy mózgów” w grupie

5. Wystąpień publicznych

6. Wykładu

III. Podsumowanie teorii tworzenia notatek kreatywnych na przykładach zrobionych przez kursantów

Cena:

200 zł

Czas trwania:

4 godzin dydaktycznych w godz. 17:00-20:15