Budowanie zespołu i rozwijanie jego potencjału

Termin: 23.11.2018
Wysłany przez TWP Szczecin
Wyświetleń: 1753

Opis:

Praca zespołowa ma podstawowe znaczenie w kierowaniu projektami, rozpoczynaniu nowych przedsięwzięć, czy podejmowaniu kluczowych decyzji. Efektywny zespół działa sprawnie nawet w niestandardowych sytuacjach, potrafi osiągać cele i unikać zagrożeń. Jest zmotywowany i potrafi podchodzić do spraw z humorem i zdrowym dystansem. Zachęcamy Cię do rozwinięcia razem nami Twoich umiejętności w zakresie skutecznego budowania zespołu i doskonalenia oddziaływań motywacyjnych w zespole, które z całą pewnością poprawią sposób komunikacji miedzy Tobą a innymi członkami zespołu.

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, menedżerów wyższego i średniego szczebla, właścicieli firm, liderów zespołów, menadżerów projektów, koordynatorów oraz wszystkich osób, którym zależy na efektywnej współpracy i rozwijaniu własnego potencjału.

Tematyka:

MODUŁ 1

 1. Etapy budowania zespołu:
  • formowanie zespołu
  • rozwiązywanie trudności i konfliktów
  • współpraca
  • rozwiązanie zespołu

MODUŁ 2

 1. Model ról zespołowych:
  • znaczenie podobieństw i różnic między pracownikami
 2. Skuteczna komunikacja w organizacji:
  • komunikacja werbalna i niewerbalna – znaczenie i konsekwencje w życiu zawodowym
  • dlaczego każdy z nas widzi, coś innego – subiektywna mapa rzeczywistości jako wyznacznik funkcjonowania w firmie

MODUŁ 3

 1. Bariery komunikacyjne utrudniające porozumienie.
 2. Konstruktywna informacja zwrotna – narzędzie do budowania zaangażowania pracowników.

Cena:

180 zł

Czas trwania:

5 godzin dydaktycznych w godz. 16:30-20:15

Prowadzący:

Certyfikowany trener FRIS ®