1. DOKUMENTACJA PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLENGO.

W dobie zmieniających się przepisów związanych z dokumentacją nauczania w przedszkolach i placówkach oświatowych proponujemy szkolenie z prowadzenia dokumentacji nauczyciela przedszkolnego. Jednym z celów wprowadzenia w życie nowych ustaw było zmniejszenie liczby dokumentów, które muszą wypełniać nauczyciele oraz liczby danych, które one zawierają. Dziś nadal trwają prace nad odbiurokratyzowaniem szkół i przedszkoli. Niestety przepisy związane z dokumentacją nadal są skomplikowane, dlatego celem tego szkolenia jest ułatwienie pracy nauczycielom, dzięki sprawdzonym technikom tworzenia dokumentacji.

2. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ.

Bezpieczeństwo w szkole jest kwestią niezwykle istotną i skrupulatnie regulowaną przez różne zapisy prawa: pracy, oświatowego i karnego. Dzięki temu szkoleniu nauczyciele poznają i zrozumieją swoje obowiązki oraz nauczą się, jak zapewnić bezpieczeństwo uczniom. Szkolenie poświęcone jest także kwestii dokumentacji bezpieczeństwa, tj. regulaminów, zarządzeń i ustalania procedur.

3. POMOC DZIECKU DOTNIĘTEMU PRZEMOCĄ. 

Celem szkolenia jest pomoc nauczycielom w rozpoznaniu dzieci będących ofiarami przemocy: fizycznej, werbalnej, seksualnej czy ekonomicznej. Nauczyciele nauczą się, jak rozmawiać z ofiarami i sprawcami przemocy, jak pomóc ofierze odreagować przemoc, a także jak udokumentować takie przypadki. Uczestnicy szkolenia poznają zadania wychowawcy i pedagoga szkolnego w kwestii podejrzenia przemocy 

4. EFEKTYWNA WSPÓŁPRACAZ RODZICAMI- RODZIC NASZYM PARTNEREM. 

Kontakt między rodzicem, a nauczycielem często jest utrudniony. Rodzice oskarżają nauczycieli o to, że kontakt jest tylko pozorny i powierzchowny, zaś nauczyciele, że postawa rodziców jest roszczeniowa. Konflikt między nauczycielem, a rodzicem w efekcie negatywnie wpływa na ucznia. W czasie szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak budować dobre relacje z rodzicami, jak rozmawiać z nimi indywidualnie oraz jak unikać rutyny podczas wywiadówek.

5. PLAN DALTOŃSKI JAKO NARZĘDZIE FAKTYCZNEJ INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA.

Dziś wielu nauczycieli szuka sposobów na indywidualizację nauczania w szkołach. Jak się okazuje, nie jest to trend nowy. Plan daltoński powstał w pierwszych latach ubiegłego stulecia, ale mimo wieku ma wiele pożytecznych i inspirujących założeń. Nauczyciele poznają je podczas szkolenia, by na koniec przedyskutować wady i zalety rozwiązań planu daltońskiego oraz by wspólnie z innymi uczestnikami zastanowić się nad zadaniami nauczyciela i ucznia we współczesnej szkole.

6. KREATYWNA PRACA ZESPOŁOWA NAUCZYCIELI W PRZEDSZKOLU.

Współpraca to kwestia niezwykle ważna w każdym przedszkolu. Powinna dotyczyć wszystkich zatrudnionych w placówce, nie tylko nauczycieli, ale również pracowników niepedagogicznych: pomocy nauczyciela oraz obsługi administracyjnej. Bez współpracy nie ma synergii, czyli wartości dodanej. Współpraca motywuje, dlatego wiedza na temat pracy zespołowej w przedszkolu jest niezwykle przydatna. Przeszkolenie wszystkich pracowników w tym zakresie przyniesie niezwykłe korzyści. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak budować zespoły nauczycielskie zgodnie z wytycznymi MEN. Poznają różne typy zespołów, dowiedzą się, jak planować i dokumentować ich pracę. Zyskają praktyczne narzędzia ułatwiające pracę w zespołach.

7. ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSZKOLU.

W trakcie tego szkolenia pracownicy placówki przedszkolnej dowiedzą się, jak udzielać pierwszej pomocy dzieciom. Zajęcia prowadzą doświadczeni ratownicy medyczni, którzy korzystając z fachowych pomocy medycznych (jak fantomy, czyli lalki, na których można przeprowadzać sztuczne oddychanie itp.) przeszkolą uczestników w udzielaniu pomocy przedmedycznej.

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci (teoria i zajęcia praktyczne na fantomie) oraz stany nagłe w pediatrii- rozpoznanie i algorytmy postępowania (ukąszenia, oparzenia, ciało obce w oku lub uchu, zatrucia substancjami niebezpiecznymi).

8.BUDOWANIE PRAWIDŁOWYCH RELACJI W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ.

Zabawa jest najważniejszym elementem pracy w przedszkolu, ponieważ to dzięki niej dzieci nawiązują prawidłowe relacje z rówieśnikami. Celem szkolenia jest przybliżenie tej kwestii nauczycielom przedszkola, a także zapoznanie ich z konkretnymi zabawami, które ułatwią budowanie zdrowych relacji w grupie.

9. PEDAGOGIKA ZABAWY.

Pedagogika zabawy jest metodyką sprzyjającą procesom uczenia się i integracji grupy, która związana jest z teorią psychologii humanistycznej i wywodzącego się z niej nurtu Gestalt Metody aktywizujące pedagogiki zabawy sprzyjają tworzeniu pozytywnych relacji w grupie i rozwijaniu umiejętności współpracy, pomagają w zarządzaniu emocjami, uczą udzielania informacji zwrotnych, kształtują empatię, pozwalającą na umiejętny przekaz własnych odczuć.

Szkolenie przybliży metody aktywizacji uczestników zajęć skierowane na rozwój ucznia, sprzyjające prawidłowej komunikacji intra – i interpersonalnej, tworzeniu społecznych więzi, budowaniu inteligencji społecznej i emocjonalnej.

 

Odział Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to prężne organizacyjnie i kadrowo pozarządowe stowarzyszenie edukacyjne, które prowadzi działalność oświatową. Jakość naszych usług potwierdza Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 oraz Akredytacja Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. TWP jest również wpisane do rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.  Jesteśmy organizacją społeczną, działająca na zasadach non - profit, dlatego zapewniając wysoką jakość usług oferujemy konkurencyjne ceny.