Czas pracy i urlopy wypoczynkowe w 2018 r.

Wysłany przez TWP Szczecin
Kategorie: Prawo
Wyświetleń: 1622

Opis: 

Szkolenie warsztatowe z zakresu planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy pracowników. Jego celem jest wykrycie najczęstszych błędów w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy, (nadgodzin i pracy w dni wolne od pracy) obliczanie wymiaru, prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy, obliczanie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych.

Adresaci: 

osoby stawiające pierwsze kroki zawodowe w obszarze kadr zamierzające zdobyć i pogłębić wiedzę w zakresie czasu pracy, jak również osoby zajmujące się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

Tematyka:

  • Pojęcia i normy czasu pracy
  • Obliczanie wymiaru czasu pracy
  • Planowanie czasu pracy w harmonogramach 
  • W jaki sposób uwzględniać obowiązujące normy czasu pracy?
  • Zasady pracy w godzinach nadliczbowych i jej rekompensaty
  • Praca w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy), niedziele i święta w harmonogramie
  • Zmiany w czasie pracy 
  • Urlopy wypoczynkowe - ćwiczenia z udzielania i rozliczania urlopów pracowniczych

Czas trwania:

8 godzin dydaktycznych w godzinach 9:00-15:30

Cena:

350,00 złotych