Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Termin: Od 18.05.2019 do 30.06.2019
Wysłany przez TWP Szczecin
Kategorie: Kursy pedagogiczne
Wyświetleń: 9368

Kurs skierowany jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu. 

Ukończenie kursu uprawnia do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu w oparciu o znajomość metod nauczania i wychowania. 

Adresaci: 

Odbiorcami kursu mogą być przedsiębiorcy, którzy chcieliby swojej firmie zatrudniać stażystów lub praktykantów (np. zakłady fryzjerskie, zakłady stolarskie, placówki handlowe, zakłady produkcyjne i inne) oraz inne osoby chętne poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania zawodu.

Tematyka:

  1. wybrane zagadnienia pedagogiki i andragogiki
  2. elementy psychologii w nauce zawodu
  3. podstawy metodyki kształcenia praktycznego 
  4. praktyka metodyczna 

PRAKTYKA:

a) głównym celem praktyki metodycznej jest doskonalenie umiejętności zawodowych zgodnych ze specjalnością zawodową. Uczestnik powinien mieć możliwość zastosowania zdobytej w czasie kursu wiedzy teoretycznej oraz wykorzystania jej w działaniu praktycznym,

b) w trakcie praktyki uczestnik poznaje istotę pracy pedagogicznej, a także w szerokim kontekście zdobywa doświadczenie w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu (m.in. dokumentacja dotycząca przebiegu nauczania, konceptualizacja i realizacja zajęć, analiza własnej pracy, kontrola i ocena efektów pracy uczniów),

c) uczestnik sam dokonuje wyboru placówki (branża rzemiosła dowolna), w której będzie odbywał praktyki.

Posiadamy zatwierdzony program kursu przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Cena:

750 zł

Czas trwania: 

Liczba godzin kształcenia: 70 godzin oraz praktyka metodyczna: 10 godzin

Zajęcia prowadzone w trybie weekendowym

I -18-19.05
II -25-26.05
III -01-02.06
IV -15-16.06
V -29-30.06

WAŻNE INFORMACJE:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2017 r. poz. 1644), aby uczestnik mógł zostać zakwalifikowany na kurs powinien spełniać następujące warunki:

a) instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni być pełnoletni oraz posiadać co najmniej tytuł mistrza     w zawodzie, którego będą nauczać lub w  zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

b) instruktorzy praktycznej nauki zawodu niemający tytułu mistrza w zawodzie powinni być pełnoletni i posiadać jedno z zaświadczeń:

  • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
    • świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Kopię zaświadczeń potwierdzających wykształcenie należy dostarczyć przed rozpoczęciem kursu.

Zapisy:

Dział Szkoleń
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
91 44 80 021, 91 44 89 105

Zarejestruj się