Kierownik wycieczek i imprez szkolnych

Wysłany przez TWP Szczecin
Wyświetleń: 4475

Opis:

Turystyka odgrywa ważną funkcję w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży. 

Nasz kurs pozwala na nabycie przez uczestników  wiedzy i umiejętności merytorycznych niezbędnych do organizowania wycieczek i imprez szkolnych. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za powierzonych uczestników, doskonalenie umiejętności organizatorskich oraz poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji.

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych dotyczących  samodzielnego przygotowania dokumentacji i organizacji wycieczki szkolnej oraz sprawowania opieki nad uczestnikami wycieczki.

ADRESACI: 

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, animatorzy, pracownicy kulturalno – oświatowi, opiekunowie, organizatorzy wycieczek szkolnych.

TEMATYKA:

  • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych,
  • Organizacja pracy kierownika wycieczki,
  • prowadzenie dokumentacji,
  • Kwalifikacje kierownika/opiekuna wycieczek szkolnych,
  • Zadania i obowiązki kierownika/opiekuna wycieczek szkolnych,
  • Odpowiedzialność kierownika/opiekuna wycieczek szkolnych.

CENA: 

200 zł

CZAS TRWANIA:

5 godzin dydaktycznych w godz. 16:30-20:15

PROWADZĄCY: 

Pedagog, wychowawca, kierownik wypoczynku.

Ważne informacje:

Podstawa prawna: 

rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 8 listopada 2001 r. W sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 28 sierpnia 2014r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Zapisy:

Agnieszka Żyszkiewicz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91 44 80 021, 91 44 89 105