Plan daltoński jako innowacja pedagogiczna

Termin: 23.10.2018
Wysłany przez TWP Szczecin
Wyświetleń: 1791

Opis:

Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla dyrektorów placówek jak i dla nauczycieli chcących zbudować  nowatorskie podejście do najmłodszych uczniów. Program szkolenia pozwoli nauczycielom wprowadzić pedagogikę planu daltońskiego na swoich zajęciach.

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna praktyczne rozwiązania, które w powiązaniu z merytoryczną podbudową wyjaśni wiele wątpliwości z jakimi spotyka się nauczyciel, podejmując się pracy według pedagogiki wywodzącej się z idei edukacyjnych Helen Parkhurst.

Adresaci:

Osoby bezpośrednio współpracujące z dziećmi w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych, szkołach, świetlicach; wychowawcy, nauczyciele, psycholodzy, studenci psychologii, pedagodzy.

Tematyka:

  1. Przegląd narzędzi stymulujących twórczy rozwój dziecka w przedszkolu;
  2. Pedagogika planu daltońskiego;
  3. założenia i cel pedagogiki planu daltońskiego,
  4. rozwój pedagogiki daltońskiej w Polsce i możliwość jej zastosowania w przedszkolu,
  5. rola Instrukcji w pedagogice planu daltońskiego,
  6. Wpływ motywacji wewnętrznej na edukację dziecka;
  7. Konstruowanie zajęć wg planu daltońskiego z wykorzystaniem Inteligencji Wielorakiej Gardnera.

Cena:

200,00 zł

Czas trwania:

4 godziny  dydaktyczne

Prowadzący:

Certyfikowany trener FRIS®