Mindmapping w praktyce – wykorzystanie map myśli w pracy i nie tylko

Wysłany przez TWP Szczecin
Wyświetleń: 1653

Opis:

Mindmapping to technika, która pomaga milionom ludzi na całym świecie zwiększać efektywność pracy i nauki, co pozwala im działać szybciej i skuteczniej. Celem mindmappingu jest uczynienie procesu nauki i zapamiętywania prostszym, szybszym i przyjemniejszym. Sprzyja myśleniu twórczemu, wielokierunkowemu, a nie nudnemu i odtwórczemu. Jeśli chcesz poznać zasady sporządzania map myśli, poznać ich zalety i możliwości ich wykorzystania w pracy i życiu codziennym, a przy okazji pobudzić do współpracy obie półkule mózgowe, w takim razie to szkolenie jest dla Ciebie!

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących zwiększyć umiejętności twórczego myślenia oraz nauczyć się wykorzystania Mindmappingu w różnych obszarach życia zawodowego jak i prywatnego.

Tematyka:

  1. Czy mindmapping jest dla Ciebie? Wprowadzenie do zagadnienia.
  2. Mindmapping jako wsparcie w różnorodnych obszarach działalności.
  3. Zasady tworzenia map myśli.
  4. Dlaczego potrzebujemy robić notatki?
  5. Co pomaga, a co może przeszkadzać przy tworzeniu map myśli.
  6. Przykłady zastosowań map myśli

Cena:

180 zł

Czas trwania:

5 godzin dydaktycznych w godz. 16:30-20:15

Prowadzący:

Certyfikowany trener FRIS ®