Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Termin: Od 20.06.2020 do 28.06.2020
Wysłany przez TWP Szczecin
Kategorie: Kursy pedagogiczne
Wyświetleń: 16390

Kurs skierowany jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu. 

Ukończenie kursu uprawnia do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu w oparciu o znajomość metod nauczania i wychowania. 

ADRESACI: 

Odbiorcami kursu mogą być przedsiębiorcy, którzy chcieliby w swojej firmie zatrudniać stażystów lub praktykantów (np. zakłady fryzjerskie, zakłady stolarskie, placówki handlowe, zakłady produkcyjne i inne) oraz inne osoby chętne poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania zawodu.

PROGRAM KURSU:

 1. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy (5 h)
 2. Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor-osoba ucząca się” (8h)
 3. Metodyka praktycznej nauki zawodu (27h)
 4. Umiejętności dydaktyczne – praktyka (8h)

PRAKTYKA:

 1. a) głównym celem praktyki metodycznej jest doskonalenie umiejętności zawodowych zgodnych ze specjalnością zawodową. Uczestnik powinien mieć możliwość zastosowania zdobytej w czasie kursu wiedzy teoretycznej oraz wykorzystania jej w działaniu praktycznym,
 2. b) w trakcie praktyki uczestnik poznaje istotę pracy pedagogicznej, a także w szerokim kontekście zdobywa doświadczenie w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu (m.in. dokumentacja dotycząca przebiegu nauczania, konceptualizacja i realizacja zajęć, analiza własnej pracy, kontrola i ocena efektów pracy uczniów),
 3. c) uczestnik sam dokonuje wyboru placówki (branża rzemiosła dowolna), w której będzie odbywał praktyki.

Cena:

650 zł

Czas trwania: 

Szczegółowy harmonogram będzie dostępny w późniejszym terminie

Liczba godzin kształcenia: 40 godzin oraz praktyka metodyczna: 8 godzin

Realizacja zajęć w systemie weekendowym sobota-niedziela w godz. 9.00-17.00

I zjazd 21-22.03.2020 r.

II zjazd 04-05.03.2020 r.

WAŻNE INFORMACJE:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dnia 22 lutego 2019  r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z dnia 28 lutego 2019 r. poz. 391), instruktor praktycznej nauki zawodu oprócz ukończonego kursu pedagogicznego ponadto powinien posiadać:

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

 1. świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
 2. świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub

2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

 1.  świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
 2. świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
 3. świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

3) dyplom ukończenia studiów:

 1. na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 2. na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

 5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Kurs kończy się egzaminem złożonym z części pisemnej i praktycznej.

Zapisy:

Dział Szkoleń
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
91 44 80 021, 91 44 89 105

Zarejestruj się