WARSZTATY INTEGRACJI

Termin: 09.05.2018
Wysłany przez TWP Szczecin
Wyświetleń: 360

Celem Warsztatów Integracyjnych jest przekazanie niekonwencjonalnych i praktycznych pomysłów na aktywne metody i formy pracy dla wszystkich osób zajmujących się organizacją i prowadzeniem wyjazdów integracyjnych.  W szczególności dla  wychowawców klas, nauczycieli, dla  opiekunów, animatorów czasu wolnego dla wychowawców i kierowników  na koloniach i obozach. Uczestnicy nabywają doświadczenia poprzez aktywne uczestnictwo i od razu wypróbowują i moderują je na sobie i według swoich potrzeb pod okiem trenera.

Część gier i zabaw dydaktycznych, to konkretne zadania przydatne każdemu wychowawcy-animatorowi: wyłonienie liderów grupy pomocnych w prowadzeniu  grupy, wyłonienie aktywnych i kreatywnych uczniów do samorządu klasowego itp, pomoc w szybkim dotarciu do osób nieśmiałych, pełnych obaw i kompleksów  oraz „bezbolesne”  wdrożenie ich w życie klasy czy grupy.

Tematyka zajęć:

1. Zajęcia integracyjne:

  • zabawy na szybkie poznanie imion, wzajemnych zainteresowań
  • ćwiczenia rozwijające, pracę lewej półkuli mózgu
  • budowanie więzi i poczucia bezpieczeństwa w grupie
  • umiejętność współdziałania w małej i większej grupie,
  • wspólne rozwiązywanie zadań ruchowych i zagadek dydaktycznych
  • ćwiczenia budujące empatię, twórcze myślenie, poczucie własnej wartości ćwiczenia związane z budowaniem bezpieczeństwa  w relacjach „jeden na jeden” i w całej klasie

2. Zajęcia rekreacyjno-outdoorowe:

  • z linami, laskami, wykorzystaniem ukształtowania terenu i niekonwencjonalnymi przyborami
  • zabawy i gry dydaktyczne motywujące do wspólnego działania i rozwiązywania problemów
  • niekonwencjonalne zajęcia ruchowe w tym: taneczne i z chustą Klanza
  •  ćwiczenia oddechowe   i relaksacyjne

Uczestnicy:nauczyciele, personel szpitali dziecięcych, rodzice, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy oraz pracownicy placówek oświatowo – wychowawczych i kulturalnych, wychowawcy kolonijni, trenerzy form pozaszkolnych, animatorzy czasu wolnego w ośrodkach wypoczynkowych

Czas trwania:

4 godzin dydaktycznych

Prowadzący:

trener dzieci i młodzieży, nauczyciel dyplomowany, wielokrotny kierownik kolonii i obozów, instruktor BLS/ AED

Termin

09.05.2018- godzina 16.30- 19.15

Cena 

150zł