Bajkoterapia

Termin: 28.03.2018
Wysłany przez TWP Szczecin
Wyświetleń: 3006

Już w starożytności zauważono terapeutyczną siłę płynącą z historii zawartych w książkach. Wchodząc do biblioteki w Aleksandrii przekraczało się próg tzw. „Lekarstwa na umysł”. Do tych tradycji sięgają współcześni pedagodzy stosujący w swojej pracy bajkoterapię. Dzięki, której mogą pomagać dzieciom w pozytywnym przechodzeniu emocjonalnych kryzysów. Ich nierozwiązanie w najmłodszym okresie życia pociąga za sobą poważne konsekwencje w dorosłym życiu. 

John Dewey powiedział, że „Szkoła jest miniaturą społeczeństwa”, co za tym idzie nieprzepracowane w jej murach problemy mają wpływ na późniejsze zachowania w życiu dorosłym. Pozwólmy naszym dzieciom i uczniom w konstruktywnym rozwiązywaniu ich rozwojowych kryzysów, a dzięki temu wyposażymy ich w umiejętności potrzebne na przestrzeni całego ich życia. Wychodząc naprzeciw nowoczesnym kierunkom pedagogicznym podkreślającym podmiotowość uczniów proponujemy Państwu nasze nowe szkolenie z Bajkoterapii. 

Uczestnicy: 

nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, bibliotekarze, personel szpitali dziecięcych, rodzice, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy oraz pracownicy placówek oświatowo – wychowawczych i kulturalnych

Czas trwania: 

5 godzin dydaktycznych

Prowadzący: 

Certyfikowany coach- certyfikat Institute of Leadership and Management from London, pedagog, szkoleniowiec za Szkoły Relacji. 

Termin:

28.03.2018- godzina 16.30- 20.15

Cena:

120zł