Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Termin: Od 18.11.2017 do 10.12.2017
Wysłany przez TWP Szczecin
Kategorie: Kursy pedagogiczne
Wyświetleń: 2442

Kurs skierowany jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu. 

Ukończenie kursu uprawnia do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu w oparciu o znajomość metod nauczania i wychowania. 

Adresaci: 

Odbiorcami kursu mogą być przedsiębiorcy, którzy chcieliby swojej firmie zatrudniać stażystów lub praktykantów (np. zakłady fryzjerskie, zakłady stolarskie, placówki handlowe, zakłady produkcyjne i inne) oraz inne osoby chętne poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania zawodu.

Tematyka:

  1. wybrane zagadnienia pedagogiki i andragogiki
  2. elementy psychologii w nauce zawodu
  3. podstawy metodyki kształcenia praktycznego 
  4. praktyka metodyczna 

PRAKTYKA:

a) głównym celem praktyki metodycznej jest doskonalenie umiejętności zawodowych zgodnych ze specjalnością zawodową. Uczestnik powinien mieć możliwość zastosowania zdobytej w czasie kursu wiedzy teoretycznej oraz wykorzystania jej w działaniu praktycznym,

b) w trakcie praktyki uczestnik poznaje istotę pracy pedagogicznej, a także w szerokim kontekście zdobywa doświadczenie w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu (m.in. dokumentacja dotycząca przebiegu nauczania, konceptualizacja i realizacja zajęć, analiza własnej pracy, kontrola i ocena efektów pracy uczniów),

c) uczestnik sam dokonuje wyboru placówki (branża rzemiosła dowolna), w której będzie odbywał praktyki.

Posiadamy zatwierdzony program kursu przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Cena:

750 zł

Czas trwania: 

liczba godzin kształcenia: 70 godzin

praktyka zawodowa:  10 godzin

zajęcia prowadzone w trybie weekendowym

Ważne informacje:

WYMAGANIA WSTĘPNE:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (dz. u. z dnia 23 grudnia 2010 r.), aby uczestnik mógł zostać zakwalifikowany na kurs powinien spełniać następujące warunki:

a) instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni być pełnoletni oraz posiadać co najmniej tytuł mistrza     w zawodzie, którego będą nauczać lub w  zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

b) instruktorzy praktycznej nauki zawodu niemający tytułu mistrza w zawodzie powinni być pełnoletni i posiadać jedno z zaświadczeń:

  • świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły    pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,
  •  świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,
  • świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Kopię zaświadczeń potwierdzających wykształcenie należy dostarczyć przed rozpoczęciem kursu.

Osoba prowadząca: 

Kierownik kursu - Wybrane zagadnienia pedagogiki i andragogiki

mgr Iwona Pietrzykowska - Elementy psychologii w nauce zawodu

mgr inż. Paweł Lipski - Podstawy metodyki kształcenia praktycznego

Zapisy:

Agnieszka Żyszkiewicz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Joanna Wachnik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

91 44 80 021, 91 44 89 105