Zmiany w przepisach dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Wysłany przez TWP Szczecin
Wyświetleń: 1021

Opis:

Rok szkolny 2017/2018 przyniósł kolejne zmiany w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach oraz w poradniach psychologiczno- pedagogicznych. Zmodyfikowano zapisy kilku rozporządzeń, a dodatkowo w życie weszły kolejne, co spowodowało niemały mętlik związany ze stosowaniem przepisów.  Szkolenie ma na celu pomoc we wdrożeniu  zmian wynikających z nowych przepisów prawa, dostosowaniu dokumentacji, tak by funkcjonowanie systemu pomocy spełniało wszystkie wymagania oraz przygotowanie wychowawców, nauczycieli i pedagogów do nowych zadań.

Adresaci:

Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy kulturalno – oświatowi.

Tematyka:

 1. Kontekst prawny kształcenia specjalnego oraz organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.:
  • kształcenie specjalne, nauczanie indywidualne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • zindywidualizowana ścieżka kształcenia i inne formy pomocy,
  • dokumentacja udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Zadania nauczycieli, wychowawców i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych.
 3. Rola i zadania dyrektora w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Współpraca z rodzicami i instytucjami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny na przykładzie ucznia Waszej placówki.

Cena:

120,00 zł

Czas trwania:

3 godzin dydaktycznych, w godzinach 16.00- 19.00

Prowadzący:

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, pedagog, logopeda, trener, lider zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.