ScanZ Towarzystwem Wiedzy Powszechnej mają Państwo szansę na osiągnięcie osobistego i zawodowego sukcesu: zdobędą nową wiedzę, umiejętności i kwalifikacje. Jesteśmy jednym z najdłużej działających stowarzyszeń edukacyjnych w kraju, jednym z 19 oddziałów, których Zarząd Główny mieści się w Warszawie. 

Świadczymy usługi dla osób indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji i urzędów.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy organizacją non-profit, dlatego zapewniając wysoką jakość naszych usług – proponujemy konkurencyjne ceny. Jesteśmy stowarzyszeniem dalekim od wszelkich powiązań politycznych, niezależnym programowo i całkowicie samodzielnym finansowo. 

Nasz Ośrodek Kształcenia Ustawicznego otrzymał Akredytację Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie działalności w formach pozaszkolnych, jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, a jakość naszych usług potwierdza certyfikat Jakości ISO 9001:2015

28 czerwca 2014 r. odbył się XV regionalny zjazd TWP, podczas którego zostały wybrane nowe władze (Rada Oddziału oraz Komisja Rewizyjna) na kolejne 5 lat. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i rodzinnej atmosferze, obfitowało w ciekawe i porywające wykłady zaproszonych gości, a także przedstawiało strategię rozwoju Oddziału Regionalnego TWP w Szczecinie.

Historia TWP

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie jest organizacją pozarządową, która od ponad 60 lat zajmuje się kształceniem ustawicznym dzieci, młodzieży i dorosłych. 

W latach 1950-1984 wiodącymi formami pracy były odczyty, uniwersytety powszechne, studia oświatowe, kluby wiedzy i myśli, kluby miłośników teatru TV.

W latach 80-tych powstały i dynamicznie rozwijały się kursy: języków obcych, zawodowe, utrwalania wiedzy.

W latach 90-tych powstały instytucjonalne formy pracy: szkoły średnie, policealne i wyższe uczelnie. Do życia powołany został Ośrodek Kształcenia Ustawicznego TWP, który przejął działalność kursową Oddziału.

W 1992 r. uruchomione zostało wieczorowe liceum ogólnokształcące i technikum zawodowe dla dorosłych. W latach następnych powstały nowe szkoły: zaoczne liceum ogólnokształcące, policealne studium zawodowe oraz policealne studium informatyczne. Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych.  

Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego z dnia 29 kwietnia 1993 r. Oddział Regionalny TWP w Szczecinie jako pierwszy w kraju uzyskał osobowość prawną.      

W 1997 r. założyliśmy Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP rozszerzając ofertę edukacyjną zamykającą cykl kształcenia na szczeblu szkoły wyższej. Usytuowana jest w centrum miasta, przy ul. Monte Cassino.      

W 1997 r. powstało wydawnictwo "Pedagogium", które wydaje zeszyty naukowe, podręczniki i skrypty na potrzeby naszych szkół a także Oddziału Regionalnego.  

Od 2010 r. działa Dziecięcy Uniwersytet Humanistyczny (DUH)  pod patronatem Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie a we wrześniu 2011 r. rozpoczęły działalność Żłobek i Przedszkole "Wyspa Malucha" w Przecławiu. 

W 2015 r. powstało kolejne przedszkole z ramienia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej - „Strefa Malucha”, które mieści się na terenie Technoparku Pomerania w Szczecinie, przy ul. Niemierzyńskiej. 

Nieustannie staramy się łączyć wieloletnią tradycję i doświadczenie z ciągłym poszukiwaniem nowych form i obszarów realizacji idei kształcenia ustawicznego, która jest najlepszą inwestycją współczesnego człowieka.