Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Termin: Od 03.02.2018 do 15.04.2018
Wysłany przez TWP Szczecin
Wyświetleń: 4128

Kurs kwalifikacyjny kierowany do osób chcących podjąć pracę w żłobku czy klubie dziecięcym oraz dla osób chcących założyć własny żłobek lub klub malucha. Kurs podstawowy trwa 280 godzin (200 godzin zajęć warsztatowych oraz 80 godzin praktyk w placówkach opieki dla dzieci do lat 3).

Adresaci: 

Szkolenie adresowane jest do osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie, nie mających doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do lat 3.

Tematyka:

 1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki    
 • adaptacja jako rezultat rozwoju    
 • przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia   
 • uwarunkowania procesu rozwoju jednostki
 • osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki    
 1. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
 • aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia    
 • źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka do lat
 • neurologiczne podstawy rozwoju dziecka    
 • mechanizmy rozwoju dziecka    
 1. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka   
 • planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)    
 • kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka    
 • opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się;
 • zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka- zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne    
 • wprowadzenie dziecka w kulturę    
 • budowanie relacji społecznej z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka    
 1. Kompetencje opiekuna dziecka
 • odpowiedzialność prawna opiekuna;
 • podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy);
 • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów    
 • emisja głosu;
 1. Praktyki zawodowe

Cena:

2300 zł

opłatę rozkładamy na nieoprocentowane raty

Czas trwania: 

 • 200 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych
 • 80 godzin praktyki zawodowej

Prowadzący:

 1. psycholog: wykształcenie wyższe z zakresu psychologii, psychoterapeuta i trener NLP, nauczyciel akademicki, osoba prowadząca treningi i warsztaty w zakresie umiejętności wychowawczych, umiejętności komunikacji interpersonalnych, negocjacji, umiejętności strategicznych potrzebnych w rozwiązywaniu problemów życiowych i osobistych, asertywności, umiejętności relaksacyjnych.
 2. fizjoterapeuta - wykształcenie wyższe medyczne, terapeuta międzynarodowy, członek stowarzyszenia NDT, wieloletni nauczyciel medycznego studium zawodowego, fizjoterapeuta w ośrodku rehabilitacji dzieci i młodzieży
 3. pielęgniarka - tytuł zawodowy- pielęgniarka dyplomowana, specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, ukończyła kurs m. in.  „pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek”, „Pielęgniarstwo rodzinne” , wykładowca akademicki z zakresu „Ratownictwa przedmedycznego”, wykształcenie wyższe pedagogiczne. 
 4. ratownik medyczny - tytuł zawodowy- ratownik medyczny, wykładowca kursów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pracownik izby przyjęć szpitala, wykształcenie średnie. 
 5. pedagog - wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki, edukator promocji zdrowia, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego kierunek pedagogika, wykładowca z zakresu przedmiotów pedagogiki i promocji zdrowia na WSH TWP, osoba prowadząca liczne warsztaty dla rodziców, uczniów w ramach międzynarodowego projektu Szkoła promująca zdrowie. Absolwentka studiów podyplomowych: Promocja zdrowia i edukacji z elementami zarządzenia. 
 6. pedagog - wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki, specjalista z zakresu higieny i emisji głosu, dyplomowany trener głosu, wykładowca akademicki.
 7. specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy - wykształcenie wyższe, absolwenta studiów podyplomowych z bezpieczeństwa i higieny pracy wykładowca współpracujący m.in. z Wyższą Szkołą Humanistyczną TWP w Szczecinie i Wyższą Szkołą Biznesu w Pile. Autorka licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych poruszających kwestie kształtowania kultury bezpieczeństwa w zakładach pracy. Uczestniczka wielu konferencji naukowych i międzynarodowych

Ważne informacje:

Kurs jest organizowany na podstawie zgody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2017 roku i zatwierdzonych programów nauczania przez MRPiPS nr 12/2017.

Wymagania dla uczestników:

 • Wykształcenie co najmniej średnie;
 • Osoba pełnoletnia i niekaralna;
 • Wymagane jest złożenie formularza zgłoszenia na kurs.

Zapisy:

Agnieszka Żyszkiewicz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Joanna Wachnik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

91 44 80 021, 91 44 89 105